VHF

VHF - Very High Frequency – findes i mange lystbåde, erhvervsbåde og joller.

På større skibe har man tit flere VHF systemer installeret, som dels bliver brugt til den interne kommunikation ombord, dels som en del af skibets sikkerhedssystem.

VHF radio findes i flere forskellige udgaver:

I fjorde, vige og langs fjelde og iskanter kan du opleve områder med ingen eller usikker VHF-dækning.

Har du VHF installeret i båden, kan du komme i kontakt med Aasiaat Radio og fartøjer i nærheden. Derfor udmærker VHF-radioen sig i forhold til for eksempel en mobiltelefon.

Aasiaat Radio har i dag VHF-stationer stående på talrige høje punkter langs kysten. Placeringen falder tit sammen med en radiokædestation, så man benytter de ressourcer, der i forvejen er tilgængelige.

Placeringen giver Aasiaat Radio en langt bedre rækkevidde end normalt for VHF. Tit vil man opleve, at vi dækker store stykker af et fjordområde, som for eksempel Diskobugten eller Nuukfjorden.

Ud over at der på hver VHF-position er en arbejdskanal til rådighed, som bliver aflyttet hele tiden.

VHF eller mobiltelefon?

Selv når man sejler i områder, der er dækket af mobiltelefon, kan denne ikke måle sig med VHF-anlægget i båden.

Rækkevidden for VHF er for eksempel helt anderledes bedre end for en mobiltelefon. Med en VHF-radio ombord kan man desuden:

Kommer du i nød, vil du med en VHF ombord, kunne kalde et gennemprøvet system, hvor både redningsmyndighederne, andre skibe i omegnen og kystradiostationerne har helt faste rutiner for, hvordan der skal reageres.

Man behøver imidlertid ikke være i nød for at have nytte af VHF-radioen. Hvis du for eksempel ønsker at kommunikere med andre skibe i nærheden, er VHF også den foretrukne løsning frem for en mobiltelefon.

VHF-kanaler

Ovenstående ses VHF-kanaler

VHF DSC-radioudstyr

DSC – Digital Selective Calling – er tekologi, der findes i mange nye VHF-radioer.

Hvis du har tilsluttet GPS til en VHF DSC-radio, vil du kunne foretage et nødopkald ved et tryk på kun én knap.

International Maritime Organization (IMO) har udskudt planerne om ophør af lyttevagt på VHF kanal 16. Derfor bliver VHF DSC ikke indført ved Aasiaat Radio, og der vil heller ikke blive stillet krav om VHF DSC-udstyr til mindre skibe.

Et eventuelt nødopkald på VHF DSC i grønlandske farvande, vil derfor indtil videre kun blive opfanget af andre fartøjer med VHF DSC installeret.

VHF DSC-radioer findes grundlæggende i 2 forskellige udgaver:

Derudover er lavpris VHF DSC-systemer:

For mere om krav vedrørende DSC-udstyr ombord på grønlandske skibe henviser vi til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Teknisk beskrivelse

Aasiaat radio betjener både VHF og mellembølgeanlæg. Anlæggene er fordelt på hele kyststrækningen i Vestgrønland fra Kap Farvel i syd til Holms Ø i nord og står også i Østgrønland omkring Tasiilaq.

Et VHF-anlæg består af to dublerede transcievere, en til kanal 16 og en til arbejdskanalen. Hvert anlæg har egen antenne og udgangseffekt på 40 W. VHF-anlæggene er af fabrikatet Jotron.

Et mellembølge-anlæg består af en dubleret sender, der kan sende på 2182, 2187,5 og en arbejdsfrekvens. Antennen er en cirka 30 meter høj groundplane-antenne og udgangseffekten er på 1 kW PEP.
Sendernes fabrikat er Rhode & Schwartz.

Modtageranlæg består af et antal Rhode- & Schwarz-fuldbåndsmodtagere, der dels bliver benyttet som vagtmodtagere for 2182kHz telefoni, MF DSC 2187,5kHz og dels som arbejdsmodtagere på de dertil tildelte frekvenser.

Fjernstyringen sker via et IP-baseret kontrol system af fabrikatet Frequentis.

Overvågning

Aasiaat Radio overvåger anlæggene ved hjælp af højtaleranlæg og knapper, som blinker. Kommer et opkald vil den relevante knap lyse op og der vil komme lyd i højttaleren for den pågældende position.

Kommer et opkald på DSC, vil der lyde en alarm, og opkaldet vil komme ind på DSC-køen. DSC DISTRESS kommer i en kø for sig. Alle andre opkald kommer i den sekundære kø.

Opkald fra skibe, der tester deres DSC-system, vil automatisk blive besvaret inden for 30 sekunder. Dette sker under forudsætning af, at den pågældende sender, ikke er brug.

Inden du sejler

Inden du tager ud at sejle i de grønlandske farvande, er det en god idé at checke vejret. Både dér, hvor du tager af sted fra, på ruten og dér, hvor du skal hen.

Skal du på en sejltur over flere dage, anbefaler vi, at du lytter til vejrudsigterne et par dage, inden du tager afsted:

Radiofoni: Vejrudsigter bliver udsendt af Kalaallit Nunaata Radio (KNR) på radiofoni.

Internet: For vejrudsigter for farvandene omkring Grønland henviser vi til dmi.dk.

Bemærk, at vejrudsigter for byerne kun gælder lokalområdet omkring byen. Farvandsudsigter gælder fra kysten (de yderste skær) og ud til havs.


Se farvandskortet fra DMI:

Husk også

Og ikke mindst: Giv familien besked om din rute og forventet ankomst tidspunkt- og sted.

Alternativt kan du benytte dig af Kystkontrol.

Se mere under Services.

Trafiklister

Aasiaat Radio udsender jævnligt meddelelse til skibsfarten om, hvilke bestillinger der ligger ved kystradiostationerne. Disse meddelelser hedder trafiklister.

Trafiklister bliver udsendt af Aasiaat Radio hver tredje time ifølge en plan, som du kan se herunder.

Trafikliste SOMMER

Aasiaat Radio

0135
0435
0735
1035
1335
1635
1935
2235

Trafikliste VINTER

Aasiaat Radio

0035
0335
0635
0935
1235
1535
1835
2135

Trafikliste tider gælder også for MF.

 

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*