GMDSS

Det globale maritime nød- og sikkerhedssystem trådte i kraft 1. februar 1999. systemet henvender sig til alle skibe over 300 BT samt passagerskibe i international fart.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) er baseret på satellit og digital kommunikation og er erstatning for det gamle analoge system, som betjentes på 2182 kHz og kanal 16. Hjørnestene i systemet er baseret på de følgende havområder:

MF DSC

Mellembølge-DSC er et digitalt kaldesystem, som bruges bade kommercielt og som nød- og sikkerhedssystem.

I Grønland er etableret et A2 havområde som er dækket af udvalgte sendere på mellembølge DSC. Det grønlandske DSC system fungerer kun som et nød- og sikkerhedssystem på frekvensen 2187.5 kHz. A2 havområdet dækker groft kystlinjen ca. 300 sømil nord for Upernavik, syd om Nunap Isua til kysten ca. 300 sømil nord for Tasiilaq. Rækkevidden fra kysten og ud er også ca. 300 sømil.

VHF DSC

VHF DSC er som MF DSC et digitalt system. Systemet bruges til nød- og sikkerhed såvel som kommercielt.

Inmarsat

I GMDSS er Inmarsat systemet et nød- og sikkerhedssystem, som dækker kloden mellem ca. 76° nordlig bredde og ca. 76° sydlig bredde.

Rækkevidden er begrænset af Inmarsats geostationære satellitter.

Der eksisterer en bred vifte af skibsjordstationer og landjordstationer til dækning af skibsfartens behov for kommunikation.

Inmarsat systemet kan dog også anvendes kommercielt til samtaler og telegrammer.

Der kan findes yderligere information om Inmarsats rolle i GMDSS på Inmarsats hjemmeside: www.inmarsat.com.

Iridium

Iridium er en anerkendt Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) serviceudbyder. GMDSS er et internationalt system, der er designet til at forbedre maritim sikkerhed og sikkerhed ved at gøre det muligt at hurtigt sende nødalarmer og anden sikkerhedsrelateret kommunikation fra skibe til land og mellem skibe på havet.

I 2018 godkendte International Maritime Organization (IMO) ændringer til GMDSS-reglerne, der tillader brugen af satellitkommunikationssystemer, herunder Iridium, for at opfylde kravene til nødalarm og andre sikkerhedsrelaterede kommunikationsfunktioner. Det betyder, at skibe udstyret med et godkendt satellitkommunikationssystem, såsom en Iridium-terminal, kan bruge det til at sende nødalarmer og andre sikkerhedsrelaterede meddelelser i overensstemmelse med GMDSS-reglerne.

Iridiums GMDSS-tjeneste, kendt som Iridium Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), tilbyder global dækning og er godkendt af IMO til brug på skibe underlagt GMDSS-transportkrav. Iridium GMDSS-tjenesten leverer en række sikkerhedsrelaterede kommunikationsfunktioner, herunder nødalarmering, skib-til-land og skib-til-skib stemmekommunikation og transmission af søfartssikkerhedsinformation.

NAVTEX

NAVTEX er et system på mellembølge 518 kHz, som udsender vejrvarsler, navigationsadvarsler og genudsendelser af nødmeldinger.

NAVTEX fungerer rent praktisk som en modtager, der automatisk udskriver meldingerne på et stykke papir. Udstyret kan også købes som en lille boks, der kobles til en PC.

Normalrækkevidden for NAVTEX er ca. 400-500 sømil.

Nedenstående NAVTEX-stationer bør kunne bruges ved Grønland:

NAVTEX-STATION

IDENTIFIKATIONS-

BOGSTAV

SENDETIDER UTC

Bodø Radio, Svalbard

A

0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000

Eqaluit Radio

T

0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310

Kook Island, Nuuk

W

0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340

Labrador

X

0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350

Reykjavik Radio, Saudanes

R

0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250

Reykjavik Radio, Grindavik

X

0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350

Simiutaq, Qaqortoq

M

0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200

Upernavik

I

0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120

Operativ myndighed for de grønlandske udsendelser på stationerne M, I, X, R og W er JRCC NUUK.

EPIRB'er

Til GMDSS er krav om et antal forskellige nødradiosendere afhængigt af, hvilket havområde skibet besejler og skibets størrelse, art og bemanding.

I A3-havområder bliver der brugt såkaldte Inmarsat EPIRB'er, der er i stand til automatisk at udsende skibets identitet og position. Inmarsat EPIRB'er bliver i de nye versioner udført med indbygget GPS-modtager.

I alle havområder kan man bruge såkaldte COSPAS/SARSAT EPIRB'er, der bygger på et russisk/amerikansk samarbejde om satellitter, der kredser om jorden polært.

I alle havområder kan man også bruge en såkaldt SART. En SART er en nødradiosender, der i aktiveret tilstand kan reagere på skibes 3 centimeter radar.

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*