Bæredygtighed i Tusass
Vores vigtigste opgave er at udvikle en sikker og bæredygtig infrastruktur, der understøtter de digitale behov i samfundet. Vi arbejder for at skabe digitale muligheder der styrker fællesskabet, samt digital tryghed både for skoleeleven, den digitale borger og erhvervslivet.
Verdensmål 4:
Kvalitetsuddannelse
Vi vil gerne styrke næste generation med digitale kompetencer. Vi vil gerne bidrage med effektive og relevante læringsresultater der styrker børn & unges faglighed.
Verdensmål 7:
Bæredygtig energi
Vi vil gennem grønne energiløsninger på vores sites, sikre robust infrastruktur og bidrage til introduktion af miljøvenlige teknologier i Grønland.
Verdensmål 9:
Industri, Innovation og Infrastruktur
Vi vil udvikle en sikker og pålidelig infrastruktur til alle borgere i Grønland, og har en ambition om at give internet til alle borgere i samfundet, der ønsker det.
Verdensmål 17:
Partnerskaber for handling
Vi vil gerne etablere stærke partnerskaber for at sikre en fælles bæredygtig udvikling.

Målene for bæredygtig udvikling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling består af 17 mål og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Tusass arbejder med bæredygtighed ud fra et forretningsdrevet princip. Det betyder at de tiltag, vi igangsætter både skal skabe værdi for det samfund, vi alle er en del af, men også skabe værdi for den forretning vi driver.

Vi har identificeret 4 primære verdensmål, som vi arbejder ud fra.

Bæredygtigheds-politikker og medlemskaber

Som medlem af UN Global Compact forpligter Tusass sig til at tage ansvar i henhold til de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Derudover er Tusass medlem af CSR Greenland og Transparency International Greenland, der ligeledes arbejder for at fremme ansvarlighedsagendaen i Grønland.

Det digitale uddannelsesløft

En vej til udvikling og læring

Vi sætter fokus på at understøtte børn og unges udvikling gennem projekter i et digitalt perspektiv og styrke næste generation med skaberkompetencer i en stadig mere digital verden. Børn og unge skal ikke kun være superbrugere af de digitale løsninger, de skal selv være skabende og innovative med teknologi, der er helt central for samfundets udvikling.

Tusass sikrer forbindelserne, der bringer Grønland ind i den digitale tidsalder. Det skaber en fælles værdi i samfundet og for Tusass´ forretningsaktiviteter i en stadig mere digitaliseret fremtid.

Tusass arbejder i øjeblikket med følgende projekter i forbindelse med det digitale uddannelsesløft:

Coding Class - Lær at kode med Tusass

Tusass tilbyder alle 8. klasser et undervisningsforløb, der handler om, at elever skal lære at kode kreative spil. Eleverne vil blive styrket i designprocesser og kodning, gennem analyse af problemstilling, innovation, samarbejde og præsentationsteknik.

Vi har to undervisere med stærke kompetencer indenfor innovation, teknologi og skaberkompetencer hos børn og unge.

For mere information om vores Coding Class undervisningsforløb, kontakt Teamleder for Coding Class, Tanja Christensen på tanja@tusass.gl

Coding Class Mesterskab

Tusass arrangerede sit første Coding Class Mesterskab for de klasser, som har været igennem et Coding Class forløb på deres skole i 2021.

Johannes Blidstrand fra Qaqortoq vandt Coding Class Mesterskabet i Grønland, samt ’Kodeprisen’ ved Den Virtuelle Coding Class finale i Danmark.

Kodning i fritiden

I samarbejde med Coding Pirates Danmark, giver vi muligheden for, at børn og unge kan komme og kode og være kreative med teknologien i deres fritid.

For mere information om vores Coding Pirates arrangementer, kontakt Teamleder for Coding Class, Tanja Christensen på tanja@tusass.gl

Teknologiforståelse for lærerstuderende

I samarbejde med Institut for Læring og Center for Undervisningsmidler v/ Future Classroom Lab, bidrager vi til et forsøgsmodul, der fremadrettet skal udvikle et fag om teknologiforståelse på Ilinniarfissuaq, der styrker fremtidens lærere til at kunne undervise med udgangspunkt i teknologiforståelse.

Klima og miljø

Vi arbejder mod en grønnere produktion og drift. Det betyder bl.a. at vi investerer i etablering af vind- og solenergi på flere af vores ødesites. Både for at minimere afhængigheden af fossile brændstoffer til driften, men også for samtidig at reducere udledning af Co2. Det giver os ikke kun en mere klimavenlig drift, det giver os samtidig en forhøjet leverancesikkerhed og bedre effektivitet til gavn for Grønland og næste generation.

– CEO, Toke Binzer

Det er Tusass' ambition at anvende bæredygtig energi som primær energikilde, dér hvor det er muligt og giver miljømæssig og forretningsmæssig mening.

Der er derfor løbende fokus på at udvikle, teste og afprøve nye metoder, så vi kan øge andelen af vedvarende energi på vores sites. Energiforbrug indgår som en fast del af vores overvejelser når vi udvælger nye teknologi. Sideløbende med projekterne skal vi have fundet den bedste metode til rapportering på klima og miljø.

Politikker

Virksomhedspolitik
for Samfundsansvar (CSR)
Hent | pdf
Virksomhedspolitik
for Anti-korruption
Hent | pdf
Virksomhedspolitik
for Miljø & klima
Hent | pdf
Virksomhedspolitik
for Menneskerettigheder
Hent | pdf
Code of Conduct
Hent | pdf

 

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*