Sponsorater
Tusass sponsorerer projekter og aktiviteter, der skaber værdi for Grønland og fremmer brugen af informations- og kommunikationsteknologi.

Tusass´ sponsorstøtte består af, at vi stiller vores produkter og servicer til rådighed. Det betyder omvendt, at Tusass ikke støtter projekter økonomisk med for eksempel kontanter.

Typisk sponsorer Tusass aktiviteter, der lever op til følgende kriterier

  • Aktiviteterne gavner hele det grønlandske samfund og knytter sig samtidig til Tusass´ kerneydelser.

  • Projektet indeholder værdier, som Tusass´ kan identificere sig med, og som stemmer overens med Tusass´ strategi.

  • Der er overensstemmelse mellem projektets målgruppe og Tusass´ målgruppe.

  • Sponsoransøgningen indeholder en plan for, hvordan Tusass´ vil blive eksponeret som sponsor.

  • Sponsormodtageren anerkender sponsoraftalen som en forretningsmæssig aftale.

Tusass støtter projekter inden for fire områder

Udvikling af informations- og kommunikationsteknologi

I tidsbegrænsede perioder kan Tusass give støtte til pilotprojekter, der udvikler ny informations- og kommunikationsteknologi. Bemærk, at Tusass ikke yder sponsorstøtte til at videreføre og drive projekterne efterfølgende.

Sport

Hvert år leverer Tusass sikkerhedskommunikation til nationale begivenheder som for eksempel Arctic Circle Race.

Tusass sponsorerer desuden sport i Grønland generelt gennem en fast aftale med Elite Sport Greenland. Som hovedregel er det derfor Elite Sport Greenland, du skal kontakte, hvis du ønsker at få andel i Tusass´ støtte til sportsarrangementer.

Gå til Elite Sport Greenlands hjemmeside

Kultur

Tusass støtter kulturudvikling i Grønland gennem en fast aftale med Katuaq. Katuaq er hele Grønlands kulturhus, som har til huse i Nuuk, men også arrangerer teater- og musikturnerer til andre byer i Grønland.

Læs mere om Katuaqs arbejde for grønlandsk kultur

Sociale projekter

Tusass giver hvert år penge til en række NGO-organisationer inden for det sociale område.

 

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*