Privatlivspolitik

Denne politik forklarer dig, hvordan vi, i Tusass, indsamler og behandler dine data, og hvorfor vi gør det. Ved Tusass tager vi sikkerhed alvorligt, og hvis du har spørgsmål til nedenstående, eller oplever et problem, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016), også kendt som GDPR, bogføringslovgivningen, teleloven og logningsbekendtgørelsen.

1.     Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig:

Tusass A/S
Farip Aqqutta 8
3900 Nuuk
Grønland

CVR-nummer: 17516345

(herefter benævnt ”Tusass”)

Kontaktperson:
Josefine Andreasen – Persondataansvarlig

E-mail: privacy@tusass.gl

2.    Definitioner

“Personoplysninger” – Alle oplysninger, der direkte, eller indirekte, kan bruges til at identificere en person. Dette kan fx være navn, adresse, IP-adresse, telefonnummer og lokaliseringsdata.

”Behandling” – Enhver form for aktivitet, som dine oplysninger kan være genstand for. Dette gælder bl.a., når Tusass organiserer data, opbevarer data, sletter data, analyserer data eller videregiver data.

”Dataansvarlig” – Den dataansvarlige er Tusass. Det er det fordi vi beslutter hvordan, og med hvilke formål, dine personoplysninger må behandles. 

3.   Hvilke oplysninger indsamles?

Når du bliver kunde hos Tusass, indsamler vi nogle personoplysninger for at kunne oprette dig. Når du er kunde, indsamler Tusass yderligere nogle oplysninger automatisk, når du bruger vores tjenester, og i nogle tilfælde indsamler vi data fra tredjeparter.

Oplysninger der indsamles direkte fra dig

For at vi kan oprette dig som kunde, skal vi bruge nogle oplysninger for at kunne sikre, at du er den person du udgiver dig for at være, og for at Tusass kan modtage betalinger. De oplysninger vi indsamler, når du opretter dig som kunde er:

Ønsker du at modtage nyhedsbrev, bruges dine kontaktoplysninger også til dette formål.

Oplysninger der indsamles automatisk

Når du bruger Tusass’ teleydelser, indsamler Tusass nogle oplysninger automatisk. Disse oplysninger omfatter:

Når du anvender Tusass’ hjemmeside indsamles følgende oplysninger:

Oplysninger der indsamles fra tredjeparter

Tusass’ kan i nogle tilfælde være nødsaget til at indhente oplysninger fra tredjeparter i forbindelse med brugen af vores tjenester. Dette sker kun, hvis du har givet samtykke til dette, eller hvis det er påkrævet under gældende lovgivning. Dette kan fx være i forbindelse med validering af CPR-nummer op mod det danske CPR-register.

4.   Formål og anvendelse af dine oplysninger

Hos Tusass opbevarer og behandler vi dine oplysninger, for at kunne yde den service og de tjenester du betaler for, ved at være kunde ved os. Vi indsamler kun de oplysninger vi har brug for, og opbevarer ikke dine oplysninger længere tid end det er nødvendigt eller vi er lovmæssigt forpligtede til.

Der er en række formål, der gør at Tusass må, og kan, behandle de oplysninger vi indsamler.

1.       Administration af dit abonnement

For at Tusass kan overholde den kontrakt der er indgået, ved køb af en tjeneste, behandler vi dine oplysninger for løbende at kunne administrere denne tjeneste. Dette kan fx være et mobilabonnement eller internet. Vi opbevarer dine personoplysninger, for at kunne identificere at det er dig der er kunde, og at dine regninger betales for at vi kan udbyde den service du betaler for.

2.      Selvbetjeningsløsning (Mit Tusass)

Vi opbevarer dine oplysninger til Mit Tusass, for at sikre os, at du kan anvende selvbetjeningsløsningen. Udover dine personlige oplysninger, skal du her oprette et personligt kodeord, for at sikre, at kun du kan tilgå din konto. Dette kodeord opbevares også i Tusass’ system.

3.      Kommunikation i forbindelse med dine køb

Vi behandler dine oplysninger, sådan at vi kan identificere dit produkt eller tjeneste, og dermed yde den bedste kundeservice i forbindelse med fx returnering eller reklamation.

4.      Trafik- og lokationsdata

Når du er kunde ved Tusass, skal vi vide hvor du befinder dig og hvordan du kommunikerer, for at vi kan sikre os, at dit signal rammer den rigtige mast, så at du kan kommunikere med dem du ønsker, på den måde du ønsker. Fx via opkald eller SMS.

Samtidigt sikrer trafik- og lokationsdata, at vi kan fakturere dig korrekt, alt efter hvor du befinder dig i verden.

5.      Udvikling af produkter og fejlfinding

Ved Tusass har vi et ansvar for at tilbyde dig den bedst mulige løsning, når du køber vores produkt eller tjeneste. Det betyder også, at vi løbende skal teste og udvikle vores tjenester og produkter. Dette kan fx ske i forbindelse med test af optimering af netværk, satellitforbindelser, udvidelse af radiokæden, at vi sikrer at vores selvbetjeningsløsning kører som den skal, blandt andre forskellige tiltag.

Samtidigt kan dine personoplysninger hjælpe os til hurtigere at identificere en fejl, hvis du oplever et problem med vores tjenester eller produkter.

6.      Lovkrav

Som teleselskab er Tusass underlagt lovgivning som vi skal overholde, for at vi må tilbyde de tjenester vi gør. Dette gælder blandt andet teleloven, der sikrer, at Tusass, under ingen omstændigheder, må videregive oplysninger om personers brug af vores tjenester uden en lovhjemmel. Teleloven siger også, at Tusass har forsyningspligt, der betyder, at det er vores ansvar at sikre, at folk har adgang til en række grundlæggende elektroniske ydelser til en rimelig pris.

Tusass er også underlagt logningsbekendtgørelsen. Denne lovgivning betyder, at vi, som teleselskab, skal logge alt trafikdata i et år.

Herudover, er vi underlagt bogføringslovgivningen, der pålægger os, at vi skal gemme alle oplysninger om økonomiske forhold 5 år + løbende år, efter endt kontrakt. Herefter slettes eller anonymiseres dine oplysninger i vores systemer. 

7.      Nødsituationer og nummeroplysningen

I nødsituationer, og hvis det er muligt, kan Tusass udlevere lokationsdata (på mobiltelefon eller satellittelefon) til Politiet eller en anden redningstjeneste, så de kan finde dig, hvis dette bliver nødvendigt.

Dit nummer udleveres også til nummeroplysningen, hvis ikke du har frabedt dig dette.

8.      Markedsføring

Det er ikke et krav at tilmelde sig markedsføring, for at blive kunde ved Tusass. Hvis du har givet samtykke til markedsføring, kan vi kontakte dig med henblik på fx tilbud, nyheder, produkter eller i forbindelse med konkurrencer.  

Vær opmærksom på, at du altid kan tilbagetrække dit samtykke, hvis du ikke ønsker at modtage mails eller andet markedsføring fra os.

9.      Statistik og analyse

Tusass udvikler, tester og forbedrer løbende vores produkter og tjenester, for at kunne give dig den bedste oplevelse. Så vidt muligt, anonymiserer vi altid data, hvor dette kan lade sig gøre. Kundesegmentering, kundemønstre og kundeadfærd, kan ofte hjælpe os med at undersøge hvem der bruger vores tjenester, sådan at vi kan målrette vores produkter og tjenester bedre til de rette personer og sikre, at vi forbedrer, der hvor der er mest brug for det, for kundernes skyld.

10.    Videregivelse af anonymiseret data til tredjeparter

Tusass kan, i nogle tilfælde, udlevere statistikker og analyser til tredjeparter. Dette kan fx være i forbindelse med statistikker omkring salg, netværkstrafik, lokationsmønstre eller kortlægning af overordnede tendenser. Udleveres data eller statistikker til tredjeparter, vil det altid dreje sig om anonymiseret data – altså data, der ikke kan henvises til en enkelt person.

Fordi oplysningerne, i disse tilfælde, anonymiseres, falder oplysningerne ikke længere ind under databeskyttelsesforordningen, da det ikke kan bruges til at identificere personer.

11.     Sletteprocedurer

I Tusass har vi forskellige sletteprocedurer, alt efter hvilke data det handler om. Du kan læse nedenfor hvornår de forskellige persondata vi opbevarer slettes:

Trafikdata: Slettes efter 1 år, i henhold til logningsbekendtgørelsen

Persondata registreret i forbindelse med abonnement på mobil eller internet: Slettes efter 5 + løbende år, i henhold til bogføringsloven

Sager (Fx i forbindelse med ubetalt gæld): Slettes efter 10 år, i henhold til forældelsesloven

5.   Behandling af børns data

Tusass tilbyder et abonnement til børn mellem 5 og 17 år. Vi markedsfører os aldrig direkte til børn, og for at vi kan oprette et sådant abonnement, kræver det, at barnet er tilknyttet en forælder eller en værges CPR-nummer.

Ifølge databeskyttelsesforordningen, har børn krav på særlig beskyttelse af deres data. Tusass bruger derfor udelukkende børns data til at kunne verificere alder, sådan at vi kan sikre at de er under 18, og derfor kan anvende vores abonnement til nedsat pris.

6.   Erhvervskunder

Tusass Erhverv tilbyder sine kunder forskellige tjenester i form af mobilabonnementer, erhvervstelefoni samt en bred vifte af internetprodukter tilpasset det grønlandske erhvervsliv. 

Herudover tilbyder Tusass Erhverv en række services tilpasset det grønlandske erhvervsliv i form af infrastruktur og hostede løsninger. For begge områder gælder, at Tusass alene opbevarer og beskytter kundens data og / eller drifter og overvåger kundens infrastruktur.

I forbindelse med køb af tjenester og produkter, hvor Tusass evt. behandler data på vegne af en kunde, underskrives en databehandleraftale af begge parter.
Når vi opretter dig som erhvervskunde registrer vi følgende oplysninger på virksomheden:

7.    Sikkerhed

Som virksomhed har Tusass et ansvar for at ”indføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger”. Det betyder, at vi har ansvar for at sikre at dine personoplysninger er beskyttet, sådan at folk udefra ikke kan komme ind i vores systemer og misbruge dine oplysninger.  I Tusass har vi en afdeling, der sidder og sikrer at de rigtige forholdsregler bliver taget, sådan at du er sikker på dine oplysninger er i sikre hænder, når du køber et produkt eller en tjeneste ved os.

Dette gøres, blandt andet, ved brug af firewall, to-faktor godkendelse og brugerstyring på alle systemer. Samtidigt uddannes Tusass’ medarbejdere løbende i hvordan vi behandler personoplysninger, samt i IT-sikkerhed generelt.

8.   Samarbejdspartnere

Tusass har en række samarbejdspartnere, der hjælper os med at køre forretningen på daglig basis. I nogle tilfælde, er det nødvendigt at overlade personoplysninger i forbindelse med disse opgaver. Dette kan fx være i forbindelse med et eksternt system til opkrævning af faktura, eksterne firmaer, der hjælper med at reparere og vedligeholde Tusass’ tjenester, eller eksterne konsulenter eller firmaer, der varetager vores systemer og databaser.
Hvis det er nødvendigt at udlevere personlige oplysninger i forbindelse med samarbejde, sørger Tusass altid for at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er taget, inden påbegyndt samarbejde, og sikrer at gældende lovgivning overholdes. I disse tilfælde, er der altid underskrevet en databehandleraftale mellem Tusass og vores samarbejdspartner.

Herudover, er Tusass forpligtet til at videregive dine oplysninger til nummeroplysningen, medmindre du ikke ønsker at oplysningerne skal videregives. Du kan altid bede Tusass om ikke at videregive dine oplysninger til nummeroplysningen.

9.   Overførsel af oplysninger til tredjelande

Tusass overfører, i nogle tilfælde, data til tredjelande, der ligger uden for EU- og EØS- landene. Hvis dette er tilfældet, sikrer Tusass, at der er underskrevet databehandleraftale og Europakommissionens standardkontrakter. Disse kontrakter sikrer, at personoplysninger bliver behandlet efter EU’s lovgivning i forhold til overførsel og opbevaring af persondata. 

10.   Cookiepolitik

Tusass bruger ikke Cookies eller andre værktøjer på til at spore din adfærd på hjemmesiden.

11.  Dine rettigheder

Som person har du nogle rettigheder når du er kunde ved os, og vi opbevarer dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder herunder:

  1. Retten til oplysning: Du har ret til at vide hvordan, hvorfor, og hvor længe dine data behandles af os.

  2. Retten til indsigt: Du har altid ret til at vide hvilke oplysninger Tusass har om dig.

  3. Retten til berigtigelse: Du har ret til at Tusass skal rette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte.

  4. Retten til sletning: Også kendt som ”retten til at blive glemt” – Du kan, under nogen omstændigheder, bede Tusass om at slette dine oplysninger. Dette gælder fx, hvis Tusass’ behandling af dine data ikke længere er relevant, hvis du tilbagetrækker dit samtykke eller hvis Tusass behandler dine oplysninger ulovligt.

  5. Retten til begrænsning af behandling: Hvis du mener, at Tusass bruger dine oplysninger til et unødigt formål, kan du bede os begrænse denne behandling, i nogle tilfælde.

  6. Retten til dataportabilitet: I nogle tilfælde, har du ret til at Tusass overfører dine oplysninger fra vores systemer til en anden dataansvarlig.

  7. Retten til ikke at være genstand for automatisk afgørelse: Du har ret til, at Tusass ikke træffer beslutninger om, om du fx må oprette et abonnement på trods af gæld, uden at en fysisk person har været inde over afgørelsen.  

  8. Retten til indsigelse: Du har altid ret til at klage til over behandlingen af dine persondata, hvis du mener Tusass ikke overholder de gældende regler. Du kan sende en klage via Datatilsynets egen hjemmeside, på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage

Hvis du har spørgsmål til ovenstående politik, vil vide mere, eller gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte persondataansvarlig, Josefine Andreasen, privacy@tusass.gl.

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*