Services

Aasiaat Radio tilbyder forskellige services.

Arbejdsfrekvenser

Trafiklister

Aasiaat Radio udsender jævnligt trafiklister på sine normale arbejdsfrekvenser og -kanaler. Trafiklister er et internationalt begreb som bruges hvor skibe ikke nødvendigvis forventer opkald.

Kystkontrol

Ethvert skib på 20 BT og over samt fiskeskibe der sejler mellem grønlandske havne og bygder skal tilslutte sig kystkontrol.

Systemet fungerer i praksis ved at man giver Aasiaat Radio oplysningerne:

Hvis rejsen varer over et døgn skal skibet rapportere position til Aasiaat Radio hver 24ende time. Når du ankommer til det planlagte sted sendes ankomstmelding til Aasiaat Radio

Hvis en forventet rapport udebliver, kontakter Aasiaat Radio redningsmyndighederne.

Enhver kan gratis tilslutte sig kystkontrol.

Storm-, kuling- og overisningsvarsler

Aasiaat Radio udsender varsler om storm, kuling og overisning, som modtages fra DMI

Varslerne udsendes til faste tidspunkter klokken 0605, 1005, 1505 og 2005 lokal vestgrønlandsk tid både sommer og vinter. De tidsfaste udsendelser annonceres først med tale på 2182 kHz og kanal 16 kort efter tavshedsperioden. Varslet udlæses på arbejdsfrekvenser og -kanaler.

Varsler der modtages til udsendelse udover de ovenover angivne tidspunkter udsendes på arbejdsfrekvenser og -kanaler efter forudgående annoncering på MF DSC (2187.5 kHz), nødtrafikkanal 2182 kHz og VHF kanal 16. Disse varsler gentages ved slutningen af den tavshedsperiode, som kommer mindst en halv time efter.

Storm, kuling og overisningsvarsler udsendes ligeledes på NAVTEX.

Vejrudsigter

Du kan få vejrforudsigelser for farvandene såvel som en 3-dages udsigt for Nunap Isua ved KNR Radio.

Et farvandskort for Grønland, som viser inddelingen i sektorer, kan ses her:

Vejrudsigter for byerne kan findes på DMI Byvejr.

Isforhold

Aasiaat Radio modtager jævnligt opdaterede iskort og ismeldinger fra iscentralen.

Information om is er gratis.

Den forkortede ismelding udsendes ligeledes over NAVTEX.

Navigationsadvarsler

Meldinger, som har indflydelse på sikkerheden til søs og som ikke kan udsendes med tilstrækkeligt varsel i Efterretninger for Søfarende, udsendes som navigationsadvarsler over Aasiaat Radio.

Aasiaat Radio udsender en navigationsadvarsel første gang i fortsættelse af den første tavshedsperiode efter modtagelsen efter forudgående annoncering på MF DSC, nødtrafikkanalerne 2182 kHz og VHF kanal 16. Navigationsadvarslen udsendes derefter i forbindelse med trafiklisterne.

Navigationsadvarsler udsendes også på NAVTEX.

Radiomedical

Ved sygdom eller pludselig tilskadekomst om bord kan der etableres forbindelse med sygehus.

Skibe sættes så vidt muligt i forbindelse med lægen i den by hvor skibet forventer at anløbe.

Information til skibe

Skibe der ankommer til eller sejler i grønlandsk farvand bør informere sig om regelsættet her.

Kontakt os

Tak for din henvendelse,
du bliver kontaktet indenfor 5 hverdage.
*
*
*
*
*
*
*