Services

Aasiaat Radio yder en række forskellige former for services.

Arbejdsfrekvenser

Trafiklister

Aasiaat Radio udsender med faste mellemrum trafiklister på deres normale arbejdsfrekvenser- og kanaler. Trafiklister er et internationalt begreb, som bliver brugt, hvor skibe ikke nødvendigvis forventer opkald.

Kystkontrol

Ethvert skib på 20 BT og derover og fiskeskibe på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser skal afgive Kystkontrol-meldinger.

Systemet fungerer i praksis ved, at man ved afgang giver Aasiaat Radio melding om:

Varer rejsen over et døgn, melder skibet mindst én gang i døgnet med sin position. Når man når frem til det planlagte ankomststed, melder man dette til Aasiaat Radio.

Udebliver en aftalt melding, bliver redningsmyndighederne underrettet.

Alle kan frit tilmelde sig Kystkontrol.

Storm-, kuling- og overisningsvarsler

Aasiaat Radio udsender løbende storm-, kuling- og overisningsvarsler, som bliver modtaget fra DMI.

Varslerne bliver udsendt som tidsfaste udsendelser på tidspunkterne 0605, 1005, 1505 og 2005 lokal vestgrønlandsk tid både sommer som vinter. De tidsfaste udsendelser bliver annonceret forudgående med tale på 2182 kHz og kanal 16 kort efter tavshedsperioden. Varslerne bliver læst op på arbejdskanalen.

Varsler, der bliver modtaget til udsendelse ud over de ovenstående tidspunkter, bliver udsendt på arbejdsfrekvenser og -kanaler efter forudgående annoncering på MF DSC (2187.5 kHz), nødtrafikkanalen 2182 kHz og VHF kanal 16. Disse varsler bliver gentaget ved udløbet af den tavshedsperiode, der indtræffer mindst en halv time efter.

Storm-, kuling- og overisningsvarsler bliver desuden udsendt over HF og NAVTEX.

Vejrudsigter

Du kan indhente vejrudsigter for farvandene samt en tre-døgns prognose for Nunap Isua via KNR Radio.

Et farvandskort for Grønland, som viser inddelingen i farvandsafsnit, kan ses her:

Vejrudsigter for byerne kan indhentes på telefon:

Du kan desuden se vejrudsigter for byerne på DMI Byvejr.

Isforhold

Aasiaat Radio modtager jævnligt opdaterede iskort og meldinger om isgrænser fra Iscentralen i Narsarssuaq. Oplysninger om is er uden afgift.

Du kan også finde iskort på DMI.

Meldinger om is bliver desuden udsendt over NAVTEX.

Navigationsadvarsler

Meddelelser, som har betydning for sikkerheden på søen, og som ikke med tilstrækkeligt varsel kan bekendtgøres i 'Efterretninger for søfarende' , udsendes som navigationsadvarsler over Aasiaat radio.

Aasiaat radio udsender navigationsadvarsler første gang i umiddelbar fortsættelse af den førstkommende tavshedsperiode efter modtagelsen, efter forudgående annoncering på MF DSC, nødtrafikkanalerne 2182 kHz og VHF kanal 16. Derefter udsendes den, i forbindelse med trafiklisterne.

Navigationsadvarsler udsendes tillige over Navtex.

Radiomedical

Opstår der pludselig sygdom ombord eller kommer besætningsmedlemmer alvorligt til skade, kan der etableres kontakt med en læge.

Skibe vil så vidt muligt blive sat i forbindelse med en læge i den by, som skibet forventer at anløbe først.

Information til skibe

Skibe der ankommer til eller sejler i grønlandsk farvand bør informere sig om regelsættet her: https://www.dma.dk/SikkerhedTilSoes/Arktis/SejladsGroenland/Sider/default.aspx

Kontakt

Tak for din henvendelse, du bliver kontaktet af vores ervhvervsrådgivere indenfor 2-3 hverdage.

title

Du vil blive kontaktet af en af vores erhvervsrådgivere.

*
*
*
*