Tusassip poortukkat nassiussatit isumagissavai

Poortukkamik nassiussiniaruit internetikkulluunniit pisiannik tikittoorutissaqaruit Tusass naatsorsuutigisinnaavat.

Track & Trace

Poortukkap normua atorlugu killiffia malinnaavigiuk.
Ajutoorpoq. Kingusinnerusukkut misileqqiguk.
Nassiussap ingerlaarnera
Poortugaq suli allattorsimasuutiginngilarput imaluunniit poortukkap normua kukkusoq allassimavat.

Nalunaarutisisalerit

Poortugaq pillugu nalunaarutisisalerusukkuit e-mailit mobilnormulluunniit aqqutigalugu nalunaarfigineqartalersinnaavutit.

Nalunaareersimavutit

Nalunaarutisisalerputit

Poortugaq pillugu -kkut nalunaarutisisalerputit uunga

Aallertarfimmut nalunaarit

Aallertarfik tassaavoq aallertarnermut aaqqiissut nutaaq, allakkanik poortukkanillu tigusinissannik ilinnut pisariinnerulersitsisoq. Aallerfik atorukku sumiiffinni aallertarfimmi aasassaqaleruit SMS-isissaatit imaluunniit e-mailisillutit.

Aallertarfik maanna Tusassip pisiniarfiutaani aalajangersimasuni atorsinnaalernikuuvoq, piffissalli ingerlanerani nuna tamakkerlugu periarfissaalissalluni. Sumiiffinni pisiniarfimmi Aallerfik atorsinnaalersimanersoq alakkaruk.

Kiffartuussissut nutaaq akeqanngilaq, taamaattumik ullumikkut Aallerfimmut ilanngugit.

Nalunaarit

Poortukkanik nassiussineq

Tusassip poortukkat nassiussatit isumagissavai.

Paasisaqarnerugit

Onlinekkut pisigit

Pisiniarfiit nunatsinneersut danmarkimeersullu pisiffigineqakulanerpaat katersorsimavagut, taakkulu nunarput tamaat nassiussiffigisinnaavat.

Paasisaqarnerugit

Nuuttussaavit?

Najukkat nutaaq nalunaarutigiuk, allakkat poortukkallu najukkannut nutaamut apuuttarniassammata.

Nalunaarutigiuk

Poortukkap ingerlaarnera malinnaaffigiuk

Track & Trace aqqutigalugu poortukkap sumut killinnera malinnaaffigisinnaavat.

Poortukkanik nassiussineq
Apeqqutigineqakulasut

Poortugarsiassara Track & Trace aqqutigalugu takusinnaavara ima nalunaaqqasoq “Assartorneqariaannaq”, tamanna qanoq isumaqarpa?

Tamanna isumaqarpoq poortugaq assartorneqaqqinnissamut tikiffissaminut apuussimasoq. Nassiussat tuaviortut, allakkat ilaasullu poortukkanit timmisartukkoortitanit siulliunneqartarput, tamannalu pillugu poortukkat kingusinaarnerusinnaasarput.

Sooq poortugaq ima nalunaarsorsimasoq aaneqarsinnaanngila? “Tikissimavoq - piareeqqanngilarli”

Tamanna poortukkap akitsuusigassaaneranik misissuinermik imaluunniit tunniunneqarnissaanut poortugaasivimmut suli ilineqarsimannginneranut tunngassuteqarsinnaavoq.

Sumiiffigisanni Tusass sukkut saaffigisinnaavara?

Adressit ammasarfiillu uani takuneqarsinnaapput. Aamma mailersinnaavutit uunga post@tusass.gl imalt. uunga sianerlutit 341255.

DHL Expressikkoortunik Track & Trace atorlugu ujaasisoqarsinnaava?

Aap! Tusassip nittartagaatigut Track & Trace aqqutigalugu ujaasisinnaavutit. DHL Expressikkut poortukkat malinnaaffigineqarsinnaapput nassiussap piece-ID (JD ....) atorlugu, taanna qulinik kisitsisitalik ugguuna ujarsinnaavat www.dhl.dk. 'JD'-normu atorlugu Tusass.gl-ikkut ujaasisinnaavutit. Naqinneq J allaqqaartariaqarpat: J + nassiussap normua JD-nummer (Assersuut: JJD0100000...). Qulinik kisitsisitalik ilaatigut aamma atorneqarsinnaasarpoq, Tusassilli JJD-normu aatsaat Københavnimiit nassiunneqaraangata nalunaarsortarpai.

DHL Expressikkut poortukkat www.dhl.dk aqqutigalugu aamma malinnaaffigineqarsinnaapput, malugaluguli poortukkat paasissutissartaat eqqoriakannerlugit nalunaarsorneqartarmata. Tamanna pillugu Tusassip nittartagaa eqqornerusunik paasissutissartaqarmat innersuussutigineruarput.

Allagarsiassaq poortugarsiassarluunniit pillugu sumut saaffiginnissuunga?

Sumiiffigisanni Tusass saaffigisinnaavat imalt. mailerlutit uunga nassiussisinnaavutit post@tusass.gl.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut poortukkanik allakkanillu nassiussinermi akitsuusiinermut malittarisassat

Pisiat Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut ukunanngaanniit nassiunneqartut (poortukkat inunnut ataasiakkaanut ingerlasuunngitsut):

        I.          Kalaallit Nunaanni suliffeqarfik inuilluunniit ataasiakkaat Danmarkimi suliffeqarfimmut pisianik nassiussisut

      II.          Kalaallit Nunaanni suliffeqarfik Danmarkimi inuit ataasiakkaat pisianik tigusisussamut nassiussisoq

Tassani Danmarkimut eqqussinermut momsi akitsuutillu akilerneqassapput. Nioqqutissanik eqqussinermut aningaasartuutit taakku Danmarkimi tigusisussap akiligassarai nunami EU-p avataaniittumi, Kalaallit Nunaat ilanngullugu, nioqqutissamik pisisoqarpat.

Nioqqutip nalinga:                                    Suut akilerneqassappat:

0 - 1.150 kr.                                             Moms nioqqutissamillu eqqussinermut akitsuut

1.150 kr.-it sinnerlugit                             Moms nioqqutissamillu eqqussinermut akitsuut immaqalu aamma akitsuut

Momsi 25 %-iuvoq. Pisiap nalinga, nassiussinermut akia akitsuuserneqarneralu tunngavigalugit naatsorsorneqartarpoq. Akitsuutit assigiinngisitaarput, pisiap suunnera tassani apeqqutaasarmat. Danmarkimi Toldstyrelsep akitsuusiunneqartartut paasissutissiissutigisinnaavai.

Tamatigut faktura fakturaliaagallartorluunniit nassiussanut taakkununnga ilaatinneqassaaq.

Nioqqutit Kalaallit Nunaanni inunnit ataasiakkaanit nassiunneqartut Danmarkimi inunnit ataasiakkaanit tiguneqartussat

Nioqqutip nalinga:                                    Suut akilerneqassappat:

0–360 kr.                                                  Akitsuuteqarnatillu momseqanngillat

360–1.150 kr.                                           Pisiap/tunissutip nalingata 25%-ia momsilerneqassaaq + eqqussinermut akitsuut

1.150 kr.-it sinnerlugit                             Pisiap/tunissutip nalingata 25%-ia momsilerneqassaaq +  eqqussinermut akitsuut + akitsuut 2,5%-i.

Eqqussinermut akitsuusiussaq ullumikkut 160 kr.-iuvoq PostNord Danmarkimi. Inuit ataasiakkaat Kalaallit Nunaanniit Danmarkimi nunaniluunniit allani inunnut nassiussisut poortukkap imaanik nalinganillu nalunaarutiginnittarnissaat pingaaruteqarpoq. Taamaanngippat poortukkap misissugassatut immikkoortinneqarnissaa ilimagineqarsinnaavoq, imaalu Toldmyndighedimit qanoq naleqarnerannik aalajangersaavigineqarsinnaallutik.

Paasissutissanik amigaateqarpat imaluunniit pisiassap nalingata appasippallaarnera ilimagineqarpat, Ilanngaaserisoqarnermik oqartussat Danmarkimi tigusisussaq attavigissavaat. Ilanngaaserisoqarnermik oqartussat saaffiginnissutaat tigusisussap akinngippagu, nassiussaq Kalaallit Nunaannut utertinneqassaaq.

Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut poortukkanik allakkanillu nassiussinermi akitsuusiinermut malittarisassat

Poortukkat allakkallu Kalaallit Nunaannut tikinneranni akitsuusiinermik suliaqarnermut Tusass eqqussinermut akitsuusiineq ajorpoq.

Naalakkersuisut pisianut tulliuttunut Kalaallit Nunaannut eqqunneqartunut akitsuusiisarput – takuuk PDF fil-i.

Attavigisigut

Saaffiginnissutinnut qujanaq,
ulluinnaat 5-t qaangiutsinnagit attavigineqassaatit.
*
*
*
*
*
*
*