Sumik ikiorsinnaavatsigit?

Ujaasiffissaq atorlugu imalt. aterpiaanukarlutit tuugassani ujaasigit.
Tusass Internetimik atuisunut immikkut malitassat

1. Atuisunut malitassat atuuffiat

Tusass-imit neqeroorutigineqartumut Tusass Internetimik, innuttaasunit atuisinnaanermik isumaqatigiissuteqarfigineqartumit malitassat tulliuttut “Tusass A/S-ip kiffartuussineranut ingerlatsineranullu malitassaat nalinginnaasut – Innuttaasunut” aamma “Internetimik kifffartuussinermut immikkut malitassat nalinginnaasut – Innuttaasunut” tapertatut atuupput. Malitassat imminnut akerleriippata, Tusass Internetimik kiffartuussinernut malitassanit nalinginnaasunit, immikkut malitassat salliutinneqassapput.

Nassuiaatit:

• ”Tusass”: Atassusiisartuuvoq

• ”Tusass Internet”: Nioqqutip taaguutaa

• ”Nammineertumik Akiliineq”: Nammineertumik Akiliineq atuisuunermut aalajangersimasumik akiliutaavoq immaqaluunniit routerip attartukkap utertinngitsoornerani sullitap akiliutaa nalunaarsugaq atorlugu ilanngaassineq.

• ”Akisunermut nuunneq”: Atuisuuffimmut akisunermut nuunneq

• ”Akikinnerusumut nuunneq”: Atuisuuffimmut taamatulli akilimmut akikinnerusumulluunniit nuunneq.

2. Atuisunngornissamut piumasaqaatit

Tusass Internetimik kiffartuussineq atussaguniuk atuisoq www.tusass.gl-ikkut atuisunngorteqqaassaaq.

Atuisoq attartortunngorniaruni minnerpaamik 18-iniliisimassaaq.

Quppernermi www.tusass.gl–imi imminut atuisunngortitsisoqarsinnaavoq, Tusass Internetimut atuisunngorfissaq toqqarsinnaallugu, Nammineertumik Akiliinermut attartortunngortissinnaalluni, cpr-inik paasissutissat pisariaqartinneqartut allattorsinnaallugit, attartukkamik allanngortitsilluni. Tusass Internetimik atuisut Nammineertumik Akiliinermut nalunaarutigisimasussaapput.

Tusass-ip Tusass Internet atorlugu attaveqateqartarnera digitaliuvoq aammalu ingerlanneqartarluni SMS-ikkut aamma/imaluunniit e-mailikkut. Taamaattumik nutaamik e-mailitaarsimagaanni aammalu atuisuunermut tunngassutillit paasissutissat allat Tusass-imut erngerluni nalunaarutigineqassapput. Tamanna aamma www.tusass.gl.-ikkut pisinnaavoq.

3. Pisariaqartinneqartut

3.a. Attaveqarneq

Atuisuunissamut isumaqatigiissummi matumani allassimasut pissarsiarissagaanni, pisariaqartinneqarpoq Tusass-ip internetimik kiffartuussissutaata atorsinnaaffiata iluani kiffartuussissutip atorsinnaanissaa. Tusass-ip kiffartuussissutaata atorsinnaaffia pillugu paasissutissat Tusass-imut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Sullitaq – isumaqatigiissuteqarnerup nalaani kingusinnerusukkulluunniit – Tusass-ip kiffartuussissutaasa attaveqarfiusinnaaffiinut attaveqanngippat, kiffartuussinermik pilersuinissamut Tusass pisussaaffeqanngilaq.

3.b. Atortut

Sullitap Tusass Internetitaarnerani Tusass routerimik atukkiussisarpoq, aatsaalli sullitaq Tusass-imiit routereqareersimanngippat. Routeri WI-FI-qareertarpoq kodetalimmik, taamaalilluni ledningeqanngitsumik attaveqartarpoq. Sullitaq attaviup ledningeqanngitsup illersornissaa pillugu nammineq iliuuseqartussaavoq.

Sullitaq internetimik atuisuuffimminik atuijunnaaruni routeri utertissavaa. Routeri utertinneqanngippat, peerneqarnerminiit kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip kingorna, akiliisarnissamik isumaqatigiissummut atasumit akiliinermut kortimit aningaasanik 3.000 kr. tungaanut ilanngaavigineqassaaq. Assingalungu taamatut pisoqassaaq atuisup internet pisartagaq atornerlussimappangu, Tusassillu attavik qamittariaqarsimallungu. Aningaasat annertussusaat Tusassip routerimut aningaasartuutigisimasai amerlaqatigivai.

4. Tusass-ip pilersuisussaatitaanera

4.a. Atortut taakkulu atorsinnaaffii

Tusass Internetimik atuisuuffissatut toqqarneqartumut tunngatillugu Tusass-ip nioqqutai pillugit takussutissiami, atortut taakkulu atorsinnaaffii suut atuisup atorsinnaanerai takuneqarsinnaapput.

Atuisuuffik aatsaat atorsinnaanngortinneqartarpoq, sullitap Tusass Internetissaa atorsinnaanngortinneqareeraangat.

4.b. Ingerlatsineq sukkassuserlu

Tusass Internetimut kiffartuussissutip teknikkikkut piginnaasai pissutaallutik attaveqatigiinnerup sukkassusaata allanngorarsinnaanera atuisup ilisimassavaa.

Tusass Internetimut attaveqartitsisoqartarpoq sukkassuseq annertunerpaasussatut taaneqartoq atorlugu. Sullitap sumiinnera apeqqutaalluni, sukkassuseq allanngorarsinnaavoq. Tusass Internetimik kiffartuussissutinut tamanut sukkassutsit, protokol overhead ilanngullugu, nalunaarneqarnerat atuupput.

Aaqqiinerit teknikkimik, aserfallatsaaliinermik, ingerlatsinermik isumannaallisaanermillu pissuteqartut imaluunniit oqartussaasunit piumasaqaatit naammassineqarnissaannut pisariaqartinneqartut pissutigalugit, Tusass Internetimut kiffartuussinermik atuinermi periarfissanik killilersuigallarsinnaanissamut, Tusass imminut piginnaatippoq.

Tusass aammattaaq imminut piginnaatippoq (atuisup Tusass-imit taarsiiffigineqarnissamik piumasaqarfigisinnaanngisaanik, makku pissutigalugit):

a. Iserfissiani (proxies-it ilanngullugit) ammasoqarnersoq misissussallugu kiisalu atuisup atortuini e-mailserverinik (relays) atornerlunneqarsinnaasunik ammaanissamut.

b. E-mailit tigusat nassiussallu virus-iusinnaasutut, spam-iusinnaasutut imaluunniit phishing-iusin-naasutut nalilerneqartut ingerlaqqinnissaat itigartissallugit.

c. Tusass-ip internetimut kiffartuussivianut inuup allap attavia atornerlunneqartutut nalilerneqarpat, soorlu virusinik, spam-inik imaluunniit phishing-inik siaruarterinernut, taassuma matunissaanut.

d. Piffissap ataatsip iluani e-mailit amerlassusaannik killiliinissamut.

e. Pisariaqartitsineq naapertorlugu serverini softwarenik piorsaanissamut.

4.c. Atuisup interneternermini akisussaaffeqarnera

Atuisup internetimi iserfigisinnaasai Tusass-imit akisussaaffigineqanngillat. Internetimik atuinerup kingunerisinnaavaa, atuisup hardwareani softwareaniluunniit viruseqalerneq aamma/imaluunniit softwarenik allanik ajoqusiisinnaasunik peqalerneq. Tusass tamakkununnga sunniuteqarsinnaanngilaq, taamaattumillu ajoqusiussinnaasunut aamma/imaluunniit ajoqusiuttut kingunerisaannik annaasaqarnernut akisussaatinneqarsinnaanani.

5. Akiliisarneq pisussaaffimmillu sumiginnaaneq

5.a. Akiliisitsisarneq

Malittarisassat atuuttut naapertorlugit Tusass Internetip ataani kiffartuussinermut akit, Tusass-imit aalajangersorneqartarput.

5.b. Atuisuuffimmut akiliineq

Atuisuuffimmut akiliineq qaammammik ataatsimik siumoortumik akilerneqartarpoq aammalu taamaallaat akiliisoqartarluni www.tusass.gl aqqutigalugu.

Toqqammaviusumik Tusass qaammammoortumik atuisuuffimmut akiliinermut uppernarsaammik nassiussineq ajorpoq. Atuisoq tamanna kissaatigippagu, nammineerluni www.tusass.gl aqqutigalugu iseriarluni atuuttunngortissinnaavaa.

Sullitaq Nammineertumik Akiliineq-mut nalunaarutigisimassaaq. Nammineertumik Akiliineq-mut nalunaarutiginermi sullitap Tusass pisinnaatippaa akiliinermut kortiminut paasissutissaatiminik toqqorsisinnaaneranik, taakkulu atorneqartussaapput atuisup akiliinermut kortia atorlugu Tusass Internetimut attartortuunermut immaqaluunniit routerimik utertitsinngikkaanni akiliummik akiliinermut.

Nammineertumik Akiliineq aalajangersimasumik isumaqatigiissutitut atuuppoq, tassa aningaasat qaammatip naaneri tamaasa sullitap akiliinermut immaqaluunniit routerimik utertitsinngitsoornermi kortianit ilanngaatigineqartarput.

Nammineertumik Akiliineq pisinnaanngikkaangat, ass. Sullitap akiliinermut kortia matuneqarsimappat imaluunniit atuuffissaa naasimappat, kortiluunniit imaqanngippat, tamanna pillugu sullitat e-mailitut nalunaarutigisimasaanut aamma SMS-ikkut ilisimatitsissuteqartoqassaaq. Tamatumunnga akiliuteqartitsinissamik Tusass imminut pisinnaatippoq.

Sullitap akiliisarsimanini qaqugukkulluunniit www.tusass.gl-imi takusinnaassavai. Tusass Internetimik sullissinernut akiligassanik atuisimanernulluunniit paasissutissaliornernik nassiussisoqarneq ajorpoq.

5.c. Atuisuuffigisamik taarsiineq

Akisunermut nuunneq:

Sullitap Tusass Internetimut atuisuuffigisani akisunermik taarserpagu, allannguineq tuaviortumik suliarineqartarpoq.

Akisunermik taarsiiniarluni modemmi taarseqqaassappat, taava modemmi taarsereerpat aatsaat qaffaaneq atuutilissaaq.

Akikinnermut nuunneq:

Sullitap Tusass Internetimik atuisuuffigisani kingusinnerpaamik qaammatip 20-ani akikinnermik taarserpagu, akikinnermut nuunneq qaammatit tulliuttut nikinneranni siullermi atuutilissaaq.

Sullitap Tusass Internetimik atuisuuffigisani qaammatip 20-ata kingorna akikinnermik taarserpagu, akikinnermut nuunneq qaammatip tulliuttup naanerani aatsaat atuutilissaaq.

Akikinnermik taarsiiniarluni modemmi taarseqqaassappat, taava modemmi taarsereerpat aatsaat appaaneq atuutilissaaq.

Sullitap atuisuuffigisani akisunermut nuussimappagu, tamatuma kingorna qaammammi tassani Tusass Internetini akikinnermut appartissinnaanngilaa, soorlumi aamma sullitap atuisuuffigisani atuisunngornermi kingorna qaammammi siullermi akikinnerusumut appartissinnaanngikkaa.

5.d. Atuisuuffigisap akianik akiliinngitsoortoqartillugu

Sullitap akiliinermut kortianit akiliinissaq matussuserneqarsinnaanngippat, Nammineertumik Akiliineq-rup akiliinermut kortimiit akiliisitsinissaq qaammatip naanissaata tungaanut imaluunniit akiliisoqarnissaata tungaanut ullut tamaasa misilittassavaa. Akiliisoqanngiinnarpat Tusass imminut pisinnaatippoq qaammatip aallartinneranit ullut tallimat qaangiunneranni atuisuuffimmik matusigallarnissamik. Atuisuuffimmut akiliummik akiliisoqarpat, atuisuuffigisaq piaarnerpaamik atorsinnaanngorteqqinneqassaaq.

Qaammammi pisassaqarfigisami siullermi atuisuuffimmut akiliutissaq aammattaaq akileqquneqassaaq, qaammammut tulliuttumut atuisuuffimmut akiliutissaq akiligassanngortinneqarsimappat.

6. Atornerluineq

Inuit allattorsimaffiat tunngavigalugu inoqutigiittut taaneqarsinnaappata, inoqtigiinni ataatsini Tusass Internetimut nioqqummik ataatsimik pisinissaq taamaallaat isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq. Tusass tassannga immikkut akuersissuteqarsinnaavoq teknikkimut periarfissat tamanna ajornartinngippassuk. Tusass Internet inoqutigiinnit Tusass-imik isumaqatigiissuteqarsimasunit taamaallaat atorneqarsinnaavoq. Tusass Internetip atortinneqarnissaa, avitseqatigiissutigineqarnissaa, attartorteqqinneqarnissaa, tuneqqinneqarnissaa allatulluunniit inunnut allanut atorsinnaanngortinnissaa inerteqqutaavoq.

Atornerluinerup kingunerissavaa Tusass Internetip ilisimatitseqqaarnertaqanngitsumik matuneqarnera, tak. Tusass A/S-ip kiffartuussineranut ingerlatsineranullu malitassat nalinginnaasut – Innuttaasunut, imm. 13 H.

Atornerluisoqarneranik pasitsaassinermi, ass. sullitap atuinerata tassannga atuisuusut allat agguaqatigiissillugu atuinerat annertunerungaartumik qaangersimappagu imaluunniit atuinermini annertuneroqisumik tassanngaannartumilluunniit atuinerminik qaffatsitsippat, Tusass-ip attavik matusinnaavaa attaveqarneraluunniit annikillisissinnaallugu.

Internetip sukkassusai qaffasissut datamik annertoorujussuarmik atuisinnaanermik periarfissiipput. Tassa sullitat ataasiakkaat internetimut attavimminnik ima atuisinnaatigipput, sullitat allat attavimminnik pitsaannginnerusumik misigisaqarnerannik tamanna kinguneqarsinnaalluni.

Tusass atuisuusup kiffartuussissummik atuinerata ilisimatitseqqaarnani killilernissaanut imminut pisinnaatippoq. Killissaanik qaangiisoqarnerani killiliinerit tassaasinnaapput:

• Akunnerni ulapiffiusuni (ulluni tamani nal. 17.00-imiit unnuap qeqqata tungaanut) sullitap attavianik sukkassutsimik appartitsineq

• Qaammammut tullermut nikittoqarnissaata tungaanut sullitap attavianik sukkassutsimik appartitsineq

• Sullitap sullississutit ilaannik atuineranik killiliineq, soorlu peer-to-peer trafikkimik.

Atuinerup qaangiiffiujuarnera pissutigalugu, sullitap kiffartuussivimmut attavianik matusinissamut imaluunniit ilisimatitsissutigeqqaarlugu sullitap atuisuuffianik atorunnaarsitsinissamik Tusass aammattaaq imminut pisinnaatippoq.

7. Atorunnaarsitsineq

Qaammammi tullermi atorunnaarsitsineq atuutilersinnaaqqullugu Tusass Internetimik atuisuuffeqarneq sullitap atorunnaarsissinnaavaa kingusinnerpaamik qaammatip 20-ani ilisimatitsissuteqarnermigut.

Tusass Internetimik atuisuuffeqarneq atuuttarpoq: Atuisuuffimmik atorunnaarsitsinissap tungaanaut, imaluunniit qaammat ataaseq sinnerlugu akiliisoqarsimanngikkaangat.

Atuisup atorunnaarsitsiniaruni SMS-kkut e-mailikkullu paasitinneqassaaq routeri utertissasoq. Utertitsinissamut ullut 30-it internetsip qaminneraniit periarfissaapput. Atuisoq ullut 25-it, ullut tallimat taavalu ulloq ataaseq sioqqullugu SMS-kkut e-mailikkullu kalerrinneqassaaq, routeri uterteqqullugu.

8. Atuutilerfia

Tusass Internetimik kiffartuussinermut atuisunut malitassat uku atuutilerput ulloq Novemberip aallaqqaataat 2022.

Ujakkat nassaarisinnaanngiliuk? Taamaappat attavigisigut
‘Attavigisigut’ tooruk apeqqutillu nassiullugu. Sapinngisamik piaartumik akineqarumaarputit.
Attavigisigut

Attavigisigut

Saaffiginnissutinnut qujanaq,
ulluinnaat 5-t qaangiutsinnagit attavigineqassaatit.
*
*
*
*
*
*
*