Sumik ikiorsinnaavatsigit?

Ujaasiffissaq atorlugu imalt. aterpiaanukarlutit tuugassani ujaasigit.
Internetsimut attaveqanngikkuma qanoq iliussaanga?

Nittartakkatsinni ajutoornermi nalunaarutit misissorsinnaavatit ’Atuisunik sullissineq’ toorlugu malitsigisaanillu ’ajutoornermi nalunaarut’ toorlugu.  

Sumiiffinni paasissutissiisoqanngippat, Orbi App aqqutigalugu modemit qameriarlugu ikeqqissinnaavat. Iluaqutaanngippat modemit naqqaniit aallarteqqissinnaavat. Suli internetimut attavinissimanngikkuit qinnuigaatsigit ammasarfitsinni atuisunut sullissivik 80 80 80-imut sianerfigissagitsigut.

Qanoq iliuuseqassaanga sukkassuseq pisiarisara pissarsiarinngikkukku?

Internetsikkut sukkanerpaaffigisaq inissiiffigissavat angerlarsimaffinni modemi assigiinngitsunut inissittarlugu misileraallutit. telepost.speedtestcustom.com atorlugu internetsip sukkassusaa (speedtest) uuttortarsinnaavat, imaluunniit uungarlutit: https://www.tusass.gl/speedtest/

Sukkassuseq pisiarisat pissarsiarinngikkukku ammanitsinni  atuisunut kiffartuussivimmut  80 80 80-imut sianerlutit attaveqarnissannik qinnuigaatsigit, taamaaliornikkut aaqqissutaasinnaasunik ikiorumaarpatsigit.

Qarasaasiakkut pinnguarninni misigisaq ajortissimappat qanoq iliuuseqassaanga?

Atuisunut kiffartuussivimmut 80 80 80-imut sianerlutit attaveqarnissannik qinnuigaatsigit, taamaaliornikkut aaqqissutaasinnaasunik ikiorumaarpatsigit.

Ujakkat nassaarisinnaanngiliuk? Taamaappat attavigisigut
‘Attavigisigut’ tooruk apeqqutillu nassiullugu. Sapinngisamik piaartumik akineqarumaarputit.
Attavigisigut

Attavigisigut

Saaffiginnissutinnut qujanaq,
ulluinnaat 5-t qaangiutsinnagit attavigineqassaatit.
*
*
*
*
*
*
*